Orta Asya Dillerinde Yazılmış Rüya Tabir Kitapları

Bunlar, gerçekten güvenilir bir oj the Royal Asiatic 3ir şekilde ibn Şâhîn’ anan bu çalışmasında lilerin yer aldığı temel ıiştir. Bland, bu ma rizî’nin Mişfeâiü’2Me î’nin eserine deginme eser bundan da on eyyahın bu kitabı, Tesiri) şeklinde roman aulara göre değil, alfaca da bir gömlek gör ılfabetik sıralama, gü r. Ancak, 1. Dünya Sallı alfabesiyle basılmış |id Süleyman elHüse rek geleneksel tarzda, eseri bunlara bir ör il’nin etkisiyle yazılmış flürün, ortaçağ sonrası ecan verici bir çalışmadır.

Sözü edilen etki, öncelikle sûfiler için geçerlidir. Sûfı çevrelerine ait, tarikatlarda kullanılmış irili ufaklı pek çok rüya tabirleri, zamanla gün ışığına çıkmaktadır. Ancak anlaşılacağı gibi, tarikat üyesi olmayanlar için bunlar anlaşılması güç kitaplardır.

Özbekçe olsun, Başkırtça olsun, Orta Asya dillerinde yazılmış rüya kitapları da vardır. Hatta Karakurum’daki Hunza’da, Ismailîlere ait bir rüya tabirleri bulunmaktadır. Rüyalar yaşamın öylesine ayrılmaz bir parçasıdır ki, herhalde Arapça, Farsça ya da Türkçe hiçbir eski eser yoktur ki, içinde önemli rüyalar aktarılmamış olsun. Bu rüyalar genellikle, belirli siyasi olayların ifade edilmesinde kullanılırlar. Tabii burada, sonradan uydurulmuş rüyalar da yer alır, ancak bunlar da ilginçtir, çünkü siyasette belirli mekanizmaların işleyişine ışık tutarlar.

Rüya tabirlerinin erbâbı olarak göremeyeceğimiz insanlar bile, rüya tabiriyle ilgilenmişlerdir, komutan ibn Şâhîn’in yanı sıra, Haçlı Seferleri sırasında Suriye meliki Usâme ibn Munkız da (ölm. 1188) buna örnektir. Bu durum, edebi eserlerin çok sayıda rüya anlatımı içermesi sonucunu doğurmuştur. Buna iyi bir örnek, Kadı Tenühî’dir (ölm. 994), Mutlu Son* adh eseri, Arnold Hottinger tarafından kısmen Almancaya çevrilmiştir. Eserin altıncı bölümünün tamamı, bir kurtuluşu ya da umutsuz gibi görünen durumlardan çıkışı müjdeleyen ve gerçek çıkan rüyalardan bahsetmektedir.